sport

Galeria – Finał „Polubić Sport” klasy I 2014 rok

Finał Programu “Polubić Sport” w Klasach I 

Program zajęć z wychowania fizycznego dla dzieci w klasach I ma na celu rozwijanie zdolności fizycznych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dzieci, a jednocześnie mają na celu sprawienie, aby uczestnicy czuli się zmotywowani i radośni podczas aktywności fizycznej.

Cele Programu:

 • Rozwój Sprawności Fizycznej: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej i wytrzymałości.
 • Kształtowanie Prawidłowej Postawy Ciała: Utrwalanie prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności fizycznych, edukacja w zakresie znaczenia dbania o zdrowie kręgosłupa.
 • Promocja Zdrowego Stylu Życia: Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia, codziennej aktywności fizycznej i higieny osobistej.
 • Rozwijanie Umiejętności Społecznych: Wspieranie współpracy w grupie, szacunku dla innych uczestników, a także umiejętności komunikacyjnych.
 • Zapewnienie Radości i Motywacji do Aktywności Fizycznej: Tworzenie atmosfery pozytywnej rywalizacji, gier i zabaw, które sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Struktura Programu:

 • 1. Zajęcia Wstępne (15 minut):
  • * Rozgrzewka ogólna, obejmująca krótkie biegi, skakanie, gimnastykę rozciągającą.
  • * Gry integracyjne mające na celu budowanie relacji między uczestnikami.

2. Część Główna (30 minut):

 • * Różnorodne gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną, np. podnoszenie, przenoszenie, skakanie.
 • * Ćwiczenia ogólnorozwojowe, takie jak gimnastyka artystyczna, elementy jogi dla dzieci.
 • 3. Część Końcowa (15 minut):
  • * Zabawy relaksacyjne, skupiające się na oddechu i uspokojeniu organizmu.
  • * Rozciąganie i chłodzenie organizmu.
  • * Podsumowanie zajęć, rozmowa na temat zdrowego stylu życia.

Dodatkowe Elementy:

 • Projekty Tematyczne: Cykliczne projekty edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania czy poznawania różnych form aktywności fizycznej.
 • Imprezy Sportowe: Organizacja mini-turniejów, zawodów czy pikników sportowych, w których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności przed rodzicami i innymi uczniami.
 • Współpraca z Rodzicami: Tworzenie programów edukacyjnych dla rodziców, promowanie aktywności fizycznej również w środowisku domowym.

Ocena Postępów:

Podstawą oceny postępów będzie obserwacja zachowań i umiejętności fizycznych dzieci podczas zajęć. Raz na półrocze przewidziane są spotkania z rodzicami, podczas których nauczyciele wychowania fizycznego podzielą się informacjami na temat postępów dzieci oraz udzielą wskazówek dotyczących dalszego wsparcia w rozwoju fizycznym.

Program Nadobowiązkowych Zajęć z Wychowania Fizycznego dla Dzieci z Klas I w Gminie Świecie jest dynamicznym procesem, który będzie dostosowywany do ewentualnych zmian w potrzebach i rozwoju uczestników. Celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności sportowych, ale przede wszystkim kształtowanie zdrowego stylu życia i pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej.

Podobne wpisy