bieg
|

III Kociewski Bieg Niepodległości

REGULAMIN III 

Kociewski Bieg Niepodległości – Świecie 

I. Cel zawodów: 

● Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej 

● Propagowanie zdrowego stylu życia 

● Promocja: Miasta Świecie 

● Popularyzacja Regionu Kociewia oraz integracja wspólnoty mieszkańców 

II. Organizator: 

● Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 

● Burmistrz Świecia 

III. Współorganizator: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Klub Kociewiak” 

IV. Terminy i Miejsce: 

● Data: 11 listopada 2022 r.(piątek) godz. 12.00 

● Miejsce: Duży Rynek w Świeciu 

● Dystans: 6 km, nawierzchnia trasy zróżnicowana (asfalt, bruk, droga polna) 

Bieg Małego Patrioty – dla chętnych do 12 lat – dystans 400m /na mecie medal, woda, słodki poczęstunek/Zbiórka o 11.20 – START o 11.30 – Duży Rynek w Świeciu 

● Biuro zawodów: namiot na Dużym Rynku w Świeciu, czynne od 9:00 do 11:30 

● Dekoracja zawodników: na Dużym Rynku po dotarciu na metę wszystkich uczestników biegu.13:30 

V. Trasa biegu: 

● START i META – Duży Rynek w Świeciu Dystans: 6 km 

● Trasa zaczyna się i kończy na Dużym Rynku w Świeciu. Uczestnicy mijać będą między innymi Świecki Zamek, Kościół Stara Fara oraz Kościół Andrzeja Boboli, świeckie murale oraz kamienice. ● Na trasie biegniemy zawsze przy prawej stronie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności dla Waszego bezpieczeństwa. ● Trasa oznakowana na zakrętach. 

VI.Terminy i Miejsce: 

● Data: 11.11.22 r., godz. 12.00, START BIEGU Głównego 

● Miejsce: ul. Duży Rynek w Świeciu 

VII.Zasady uczestnictwa: 

● W zawodach może uczestniczyć każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz.U.Nr 101 poz. 1095) 

● W kategorii Młodzieżowej osoby niepełnoletnie musza uzyskać pisemna zgodę Opiekuna Prawnego. Dotyczy to również Biegu Rodzinnego 

● Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wewnętrzne organizatora oraz publikacje wizerunku 

● Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora V BGPK, współorganizatorów oraz sponsorów ich wizerunku w celu promocji V Biegowego Grand Prix Kociewia 2022 

VIII.Zgłoszenia: 

● Zgłoszenia można dokonywać zgodnie z Regulaminem biegu 

• Opłata startowa 

do 31.08 – 35zl 

do 30.09 – 45zł 

do 30.10 – 45 zł 

w biurze zawodów – 50 zł 

• Limit 250 uczestników 

IX. Pomiar czasu: 

● Pomiar czasu: The North Event, Good Time – informatyczna obsługa imprez 

X. Klasyfikacja końcowa-kategorie: 

● KATEGORIA MŁODZIEŻOWA mężczyzn – 16-19 lat oraz kobiet 16-19 lat 

● Kategoria Para Małżeńska 

● Kategoria Rodzinna/Rodzic + Dziecko od 12 lat / tylko biegi od 5 do 8 km/lub za zgodą Organizatora dłuższy, trzeba zaliczyć 4 biegi w cyklu V BGPK 

● Kategoria Mundurowa 

● Kategoria Drużyna 

● Mistrzostwa Powiatu Świeckiego 

● Mistrzostwa Gminy Świecie – Open K i M oraz kategorie wiekowe: Kobiety: 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 i więcej 

Mężczyźni: 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69, 70 i więcej 

XI.Klasyfikacja Drużyn: 

1. W klasyfikacji drużynowej danego Biegu mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, oraz grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą. 

2. Drużyna składa się z minimum 5/3+2, Kobiet lub Mężczyzn/osób. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny. Do punktacji klasyfikuje się suma tylko 5 osób /3+2/ 

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin danego Biegu cyklu. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: 

● decyduje o składzie drużyny, 

● występuje w imieniu drużyny, 

● kontaktuje się z organizatorami Biegu 

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Wygrywa drużyna, której suma 5 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana. Drużyna musi ukończyć 10 biegów cyklu. 

6. Kapitan potwierdza zgłoszenie drużyny nadsyłając zgłoszenie tylko zawierające dokładną nazwę drużyny (klasyfikowani będą tylko zawodnicy których nazwa w arkuszu rejestracyjnym danego Biegu jest identyczna jak nazwa drużyny zgłoszona przez kapitana) na adres Organizatora danego biegu, w tytule maila wpisując „Bieg drużynowy 2022”. 

7. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać zgodnie z Regulaminem danego Biegu lub w Biurze zawodów 

8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej 

9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli bieg (wyższa liczba zawodników – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie 

10.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

XII.Nagrody: 

W kategorii OPEN – Puchary i nagrody finansowe za pierwsze 3 miejsca mężczyzn: 

★ I miejsce 500 zł, 

★ II miejsce 400 zł 

★ III miejsce 300 zł 

W kategorii OPEN – Puchary i nagrody finansowe za pierwsze 3 miejsca kobiet: 

★ I miejsce – 500 zł, 

★ II miejsce – 400 zł 

★ III miejsce – 300 zł 

Nagrody będą wypłacane w namiocie Organizatora 

W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn , Pary małżeńskie, Team Rodzinny, Mundurowa, Drużyny za miejsca 1-3 Puchary, Mistrzostwa Powiatu Świeckiego, 

Mistrzostwa Gminy Świecie: Open K i M puchary plus nagrody rzeczowe, wszystkie kategorie wiekowe za miejsca 1-3 Puchary. 

Nagroda za najlepszy strój w barwach narodowych dla Kobiety i dla Mężczyzny . 

Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są dekorowani w kategoriach wiekowych i innych (wyjątkiem jest kat. Mistrzostwa Gminy Świecie-zostanie wyłoniona z kategorii OPEN). 

XIII.Postanowienia końcowe: 

Pomiar czasu i klasyfikacje będzie prowadzić firma: The North Event, – Informatyczna obsługa imprez – pomiar czasu BRUTTO Ostateczna interpretacja oraz zmiany Regulaminu należy do Organizatora 

Podobne wpisy