powrót do strony głównej zobacz galerie skontaktuj się z nami

Żyj Sportem! 2019

 

 

 

 

 

ŻYJ SPORTEM! 2019

 

Masz pomysł na fajne działania kulturalne, ale boisz się, że brakuje ci

doświadczenia, środków finansowych i zaplecza? Jest szansa na zrealizowanie

tych planów w ramach programu "Żyj Sportem" 2019.

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zaprasza mieszkańców naszej

gminy do składania wniosków o realizację inicjatywy społeczno-sportowej w

ramach pierwszej edycji programu "Żyj Sportem".

 

Wnioski w wersji elektronicznej i papierowej można dostarczać osobiście do

Punktu Informacji OKSiR w godzinach 9:30-16:30, bądź pocztą tradycyjną w

terminie od 4 do 19 kwietnia. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia to 5000

zł. W ramach programu można ubiegać się o wsparcie inicjatyw obejmujących:

 

1. Kreowanie zachowań prozdrowotnych  różnych grup wiekowych,

środowiskowych i zawodowych, uwzględniających potrzeby osób z problemami

zdrowotnymi,  w szczególności osób  z otyłością i nadwagą.

 

2. Działania stymulujące do wzrostu aktywności społecznej osób

niepełnosprawnych i grup objętych szczególną formą rehabilitacji poprzez

różnorodne  formy aktywności fizycznej.

 

3. Tworzenie stałych aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspólne

zabawy i ćwiczenia rodziców z dziećmi.

 

4. Działania sportowe, rekreacyjne i turystyczne realizowane w gminie

Świecie, a w szczególności na terenie objętym projektem rewitalizacji w "LPR

miasta Świecie na lata 2017-2023".*

 

 

 

*Os. Śródmieście i Stare Miasto (ulice: 10 Lutego, Armii Krajowej, Batorego,

Browarowa, Cukrowników, Duży Rynek, Farna, Gimnazjalna, Grzymisława,

Harcerska, Klasztorna, Konopnickiej, Kopernika, Mały Rynek, Mestwina,

Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Parkowa, Parowa,

Petelskiego, Pocztowa, Podgórna, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża,

Południowa, Sądowa, Solidarności, Szkolna, Św. Wincentego, Św. Wojciecha,

Świętopełka, Witosa, Wodna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zamkowa, Zielona).

 

Regulamin programu oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej

programu: www.zyjsportem.oksir.eu