powrót do strony głównej zobacz galerie skontaktuj się z nami

ŻYJ SPORTEM - głosowanie rozpoczęte !!!

Zapraszamy do oddawania głosów na inicjatywy sportowe w programie ŻYJ SPORTEM 2020!!!

Głosowanie rozpoczyna się 30 marca (poniedziałek) o godz. 8:00 i potrwa do 3 kwietnia (piątek) do godz. 20:00. Można oddać jeden głos na 24 godziny.

Inicjatywy zgłoszone do tegorocznej edycji programu "Żyj Sportem" spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie poprzez głosowanie internetowe: http://zyjsportem.oksir.eu/glosowanie-2020. Cztery najlepiej ocenione projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej, która uprawniać będzie do realizacji inicjatywy.

Można oddać jeden głos na 24 godziny. Oddanie głosu trzeba potwierdzić kliknięciem w link, który zostanie przysłany na podany w formularzu adres mailowy.

Klasyfikacją projektów wg stanu z dnia poprzedniego będzie udostępniana na stronie zyjsportem.oksir.eu/klasyfikacja. Klasyfikacja nie jest wiążąca.
Ostateczne wyniki zostaną podane po zakończeniu głosowania i zweryfikowaniu poprawności głosów.

Wypełnienie formularza głosowania jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU głosowania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.

Lista zgłoszonych projektów: projekty 2020