Wyniki i zdjęcia Półmaraton Mondi Chełmno-Świecie połączone stadionami

Wyniki i zdjęcia Półmaraton Mondi Chełmno-Świecie połączone stadionami

Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie-Połączone stadionami - 12.09.2021r.  

Głó­wnymi ce­lami tej im­pre­zy było:
- promocja aktywności fizycznej i aktywnego spę­dza­nia cza­su,
- promowanie dobroczynności i wspie­ra­nia osób nie­peł­no­spraw­nych (w tym roku pomoc dla Agaty Zmuda)
- integracja lokalnej społeczności.
 

Głów­nym wy­da­rze­niem był bieg na dys­tan­sie 21 ki­lo­met­rów pod naz­wą Pół­ma­ra­ton „Mon­di – Chełm­no – Świe­cie. Po­łą­czo­ne sta­dio­na­mi”. Start na sta­dio­nie miejs­kim w Chełm­nie i me­ta na sta­dio­nie w Świe­ciu. No­wa, in­te­re­su­ją­ca tra­sa poz­wo­liła przy oka­zji zwie­dzić za­rów­no Chełm­no, jak i Świe­cie. Zo­ba­czyć naj­cie­kaw­sze i naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ce miejsca w obyd­wu mias­tach.

Medale oraz nagrody wręczali Burmistrz Świecia Pan Krzysztof Kułakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Wójcik, Burmistrz gminy Miasta Chełmno Pan Artur Milkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Chełmno Pan Wojciech Strzelecki oraz Pan Marek Motylewski z firmy Mondi.  

Wyniki: 
kobiety 18-29 lat
1. Dorota Stucka
2. Magdalena Jeziorska
kobiety 30-39 lat
1. Marta Stępniewska
2. Monika Sobczak
3. Marta Sylwestruk
kobiety 40-49 lat
1. Anna Ćwiklińska
2. Anna Kuźma
3. Agnieszka Ciesielska
kobiety 50-60 lat
1. Maria Kędra
2. Renata Gronowska
3. Mirka Osuch
mężczyźni 18-29 lat
1. Marcin Skibski
2. Maciej Skibski
3. Fabian Pastewski
mężczyźni 30-39 lat
1. Karol Sadecki
2. Mariusz Jabczyński
3. Marek Zieliński
mężczyźni 40-49 lat
1. Robert Borek
2. Michał Goliński
3. Łukasz Ciszek
mężczyźni 50-60 lat
1. Mariusz Wesiora
2. Bogumił Cyron
3. Zbigniew Śliwa
mężczyźni 61 +
1. Jurek Olkowski
2. Józef Szatkowski
3. Stanisław Szarmach
open kobiety
1. Krystyna Kuta
2. Aneta Wojas
3. Agnieszka Dobrowolska
open mężczyźni
1. Marcin Janiak
2. Dawid Janus
3. Marcin Klemański
najlepsza zawodniczka z gminy Świecie
1. Agnieszka Dobrowolska
2. Dorota Stucka
3. Anna Kuźma
najlepszy mężczyzna z gminy Świecie
1. Dawid Janus
2. Marcin Klemański
3. Marcin Skibski
najlepsza zawodniczka z gminy miasta Chełmno
1. Magdalena Jeziorska
2. Aldona Rogowska
najlepszy zawodnik z gminy miasta Chełmno
1. Karol Sadecki
2. Michał Klemiński
3. Dariusz Grzenkowitz
najlepszy pracownik firmy MONDI:
1. Jurek Olkowski
2. Mirosław Angielczyk
3. Tomasz Pawłowski
najstarsza zawodniczka:
1. Alicja Tynkiewicz
2. Mirka Osuch
najstarszy zawodnik:
1. Jan Dębski

GALERIA ZDJĘĆ

Pliki do pobrania