OFERTA PRACY: animator sportu i rekreacji

OFERTA PRACY: animator sportu i rekreacji

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zatrudni na stanowisko: ANIMATOR SPORTU I REKREACJI.

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo (z możliwością umowy na stałe).

Stanowisko pracy zlokalizowane w biurach na Stadionie K.S. Wda Świecie (ul. Sienkiewicza 18).

Niezbędne wymagania:
- Wykształcenie minimum średnie.
- Dyspozycyjność; chęć pracy w weekendy podczas eventów sportowych i rekreacyjnych.
- Dobra dykcja i prezencja.
- Kreatywność i odpowiedzialność.
- Biegła znajomość pakietu MS Office.
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania mile widziane:
- Posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, animatora sportu.
- Doświadczenie w pracy w charakterze animatora.

Zakres wykonywanych zadań:
- Planowanie i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
- Prowadzenie dokumentacji z organizowanych lub współorganizowanych imprez.
- Redagowanie informacji o zrealizowanych działaniach i projektach oraz publikowanie ich na witrynach internetowych.
- Obsługa kasowa – wypłata ekwiwalentów sędziowskich, umów zleceń, kosztów podróży, zaliczek i innych.
- Sporządzanie i ewidencja raportów kasowych.

Wymagane dokumenty:
- Życiorys (CV).
- List motywacyjny.

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Od 19 lipca do 06 sierpnia 2021 roku w godz. 8:00 – 15:00
Stadion K.S. Wda Świecie ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie – biura OKSiR.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).