Morsowanie dla WOŚP

Morsowanie dla WOŚP

Nordic waking - dystans przewidziany na ok. 60 minut-nadawać tempo będzie aktywna niezastąpiona instruktorka Małgorzata Pazdro.   
Natomiast jeśli chodzi o bieg to oczywiście nie może zabraknąć Agnieszki Dobrowolskiej, która poprowadzi wszystkich chętnych ok. 30-40 minutową trasą.    

Zapraszamy nie tylko morsów ale wszystkich, którzy mają ochotę ogrzać się przy ognisku, przy gorącej herbatcie.

Dla każdego morsa przewidziana kiełbaska i bułka. 

Każdy, kto wrzuci pieniądze do puszki wolontariusza WOŚP, weźmie udział w losowaniu nagród-każdy los wygrywa :)

 

 

REGULAMIN „MORSUJEMY DLA WOŚP” 
niedziela 30.01.2022r., 
godz. 11:00-14:00, OW Deczno

1)    Każdy kąpie się na własną odpowiedzialność.

2)    Za kąpiące się osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich dorośli opiekunowie. 

3)    Podpisując się na liście obecności każdy tym samym oświadcza, 
że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego zasady.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Przed kąpielą w zimnej wodzie (zwaną morsowaniem) należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi morsowania i niniejszym regulaminem zawierającym zasady bezpieczeństwa.

1. PODSTAWOWYM WARUNKIEM DO MORSOWANIA JEST DOBRY STAN ZDROWIA pozwalający na bezpieczne korzystanie z kąpieli w zimnej wodzie.

Nie powinno się morsować w przypadku występowania przeciwwskazań zdrowotnych do morsowania. Kąpiel w zimnej wodzie może spowodować u osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do morsowania: pogorszenie stanu zdrowia a nawet zagrożenie życia!

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO MORSOWANIA to między innymi:

choroby serca i układu krążenia, zaburzenia w krążeniu krwi, nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, rozległe zmiany żylakowe, choroby nerek i wątroby, cukrzyca, niektóre zaburzenia psychiczne, borelioza, padaczka.

2. Zalecane jest korzystanie z czapek, rękawiczek i odpowiedniego obuwia w trakcie kąpieli, aby chronić części ciała najmniej odporne na wychłodzenie. Zalecane są neoprenowe buty do nurkowania (najlepsza ochrona stóp przed wychłodzeniem). Używanie obuwia w wodzie jest też zalecane ze względu na ochronę przed skaleczeniami.

3. Nie powinno się morsować samotnie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy kąpać się w grupie.

4. Zabroniona jest kąpiel pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Picie alkoholu przed i po kąpieli morsowej jest zabronione, ponieważ powoduje ryzyko niebezpiecznego wychłodzenia organizmu, a także może być szkodliwe dla zdrowia - dlatego nie powinno się rozgrzewać w taki sposób. Do bezpiecznego rozgrzewania organizmu po morsowaniu odpowiednie są bezalkoholowe ciepłe napoje (np. herbata).

5. Zabronione jest wypływanie daleko od brzegu. Pływając blisko brzegu należy uważać na niebezpieczne wodorosty, w które można się zaplątać.

6. Zabronione jest wpływanie i wchodzenie pod lód.

7. Czas trwania kąpieli należy dostosować do swojego zdrowia, stażu (doświadczenia) morsowego i samopoczucia. Jeżeli pojawiają się niepokojące objawy – należy natychmiast zakończyć kąpiel.

UWAGA:

Nie należy przebywać w zimnej wodzie dłużej, niż przewidują czasy kąpieli zalecane dla poprawy zdrowia. Zbyt długie przebywanie w zimnej wodzie, a także próby bicia rekordów przebywania w zimnej wodzie są niebezpieczne dla zdrowia. Może to prowadzić do odmrożeń, hipotermii i innych problemów zdrowotnych łącznie z zagrożeniem życia.

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI UCZESTNIKÓW KĄPIELI:

1. PODPISANIE SIĘ NA LIŚCIE OBECNOŚCI, która jest jednocześnie akceptacją regulaminu. 

2.  Przed kąpielą w zimnej wodzie należy wykonać SPORTOWĄ ROZGRZEWKĘ.

3. Po kąpieli należy jak najszybciej wytrzeć się i przebrać w suche ubranie.

Organizator zapewnia obecność ratownika WOPR. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień tegoż Regulaminu.

3. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.