UWAGA!! Mikołajkowy Turniej Sportowy - ODWOŁANY

UWAGA!! Mikołajkowy Turniej Sportowy - ODWOŁANY

1. Cel

- popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta

- integracja mieszkańców regionu

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

2. Organizator

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

- Urząd Miejski Świecie

3. Partnerzy

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu

- Park Wodny Świecie

- Joker Świecie

4. Termin i miejsce

18.12.2021 r. (sobota) Szkoła Podstawowa NR 8 w Świeciu

Zgłoszenia przyjmowane do 13 grudnia (poniedziałek)

Rozpoczęcie imprezy: godz. 15:00

5. Przebieg wydarzenia

Mikołajkowy Turniej Sportowy rozpocznie się o godzinie 15:00. Główną częścią spotkania będą konkurencje  sportowe dla drużyn 3-4 osobowych które zgłoszą się do dnia 13 grudnia. 

Konkurencje odbywać się będą w osobnych panelach a o zwycięstwie decydować będzie ilość zdobytych przez drużynę punktów. Między panelami sportowymi przewidziane jest dużo atrakcji dla wszystkich uczestników i gości m.in. Mikołajkowe zabawy i animacje, spotkanie ze Świętym Mikołajem, dekorowanie świątecznych ciasteczek oraz kartek , dmuchany plac zabaw i wiele innych. 

6. Uczestnictwo

- Uczestnikiem turnieju  mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu.

- Drużyny musza składać się z 3-4 osób (mile widziane drużyny mieszane, czyli osoby dorosłe i dzieci) 

- Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 13 grudnia (poniedziałek) pod adresem sport@oksir.com.pl lub pod nr telefonu 504-237-141

- Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwę drużyny; imiona i nazwiska uczestników oraz ich wiek.

- Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na sportowe.