Konkurs ofert - turystyka

2020 rok

 • Zarządzenie nr 404/20 - pobierz - Burmistrza Świecia z dnia 06.02.2020r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert nr 5/2020 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2020”
 • Zarządzenie nr 344/19 - pobierz - Burmistrza Świecia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkurs ofert Nr 5/2020 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w roku 2020. 
 • Konkurs ofert Nr 5/2020 - Ogłoszenie - pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 • Druk oferty - pobierz
 • Korekta rzeczowo - finansowa oferty - pobierz
 • Sprawozdanie - pobierz
 • Rozporządzenie - pobierz

 Data wstawienia: 19 grudnia 2019 roku


2018 rok

 • Zarządzenie nr 1255/18 - do pobrania - Burmistrza Świecia z dnia 04 lipca 2018r. w sprawie wyboru podmiotu, które uzyskało dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert nr 12/18 pod nazwą „Upowszechnianie turystyki żeglarskiej w roku 2018”
 • Zarządzenie nr 1218/18 - do pobrania - Burmistrza Świecia z dnia 07 czerwca 2018 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkurs ofert Nr 12/18 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki żeglarskiej w roku 2018. 

Konkurs ofert Nr 12/18 - Ogłoszenie - Pobierz

Data wstawienia: 06 czerwca 2018 roku


 • Zarządzenie 1097/18 - do pobrania - z dnia 10.01.2018r.  w sprawie ­wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert nr 3/18 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w gminie Świecie w roku 2018”.
 • Zarządzenie nr 1090/17 - do pobraniaBurmistrza Świecia z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkurs ofert Nr 3/18 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w roku 2018. 

Konkurs ofert Nr 3/18 - Ogłoszenie - Pobierz

Data wstawienia: 07 grudnia 2017 roku


Konkurs ofert Nr 6/17 - Ogłoszenie - Pobierz


Konkurs ofert Nr 14/15 - Ogłoszenie - Pobierz

 • Druk oferty - pobierz
 • Korekta rzeczowo - finansowa oferty - pobierz
 • Sprawozdanie - pobierz
 • Zarządzenie Nr 369/15 - powołujące skład oraz oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone oferty - pobierz

Konkurs ofert Nr 14/14 - Ogłoszenie - Pobierz

 • Druk oferty - Pobierz
 • Korekta rzeczowo-finansowa oferty - Pobierz
 • Sprawozdanie - Pobierz
 • Zarządzenie Nr 17/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski - Pobierz

 Konkurs ofert Nr 8/13 - Ogłoszenie - Pobierz

 • Druk oferty - Pobierz
 • Korekta rzeczowo-finansowa oferty - Pobierz
 • Sprawozdanie - Pobierz
 • Zarządzenie Nr 935/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski -Pobierz
 • Zarządzenie nr 960/14 - Rozstrzygnięcie Konkursu - Pobierz

 Konkurs Nr 15/12

 • "Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2013" Pobierz
 • Zarządzenie Nr 671/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Pobierz
 • Druk oferty Pobierz

Pliki do pobrania