Dofinansowanie rozwoju sportu

2021 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2021 roku

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Druk wniosku - pobierz
 • Korekta rzeczowo - finansowa wniosku - pobierz
 • Sprawozdanie - pobierz
 • Skrócone sprawozdanie - pobierz
 • Instrukcja wypwłniania wniosku - pobierz
 • Budżet - pobierz - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2021 r.
 • Zarządzenie 750/21 - pobierz - z 12.01.21r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2021.
 • Zarządzenie nr 715/20 - pobierz - Burmistrza Świecia z dnia 04.12.2020r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2020 roku. 

Data ogłoszenia 04 grudnia 2020 roku

_____________________________________________________________

2020 rok

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze wniosków na wsparcie zespołów piłkarskich, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywek PZPN w II półroczu 2020 roku.

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Druk wniosku - pobierz
 • Korekta rzeczowo - finansowa wniosku - pobierz
 • Sprawozdanie - pobierz
 • Budżet - pobierz - zespołów piłkarskich, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywek PZPN w II półroczu 2020 roku.
 • Zarządzenie 349/20 - pobierz - z 23.09.20r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2020.
 • Zarządzenie nr 345/19 - pobierz - Burmistrza Świecia z dnia 20.12.2019r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2020 roku. 

Data ogłoszenia 04 września 2020 roku

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2020 roku

 • Ogłoszenie - pobierz
 • Druk wniosku - pobierz
 • Korekta rzeczowo - finansowa wniosku - pobierz
 • Sprawozdanie - pobierz
 • Skrócone sprawozdanie - pobierz
 • Budżet - pobierz - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2020 r.
 • Zarządzenie 358/20 - pobierz - z 10.01.20r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2020.
 • Zarządzenie nr 345/19 - pobierz - Burmistrza Świecia z dnia 20.12.2019r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2020 roku. 

Data ogłoszenia 03 grudnia 2019 roku

_____________________________________________________________

2019 rok

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie grup sportowych z terenu gminy Świecie awansujących lub przystępujących do współzawodnictwa Polskich Związków Sportowych w II półroczu 2019

 • Druk wniosku - pobierz

2019 rok

Zestawienie klubów, którym udzielono wsparcie finansowe na realizacje zadania zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie, na rok 2019

Budżet -do pobrania- Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2019 r.


Ogłoszenie o II naborze wniosków na wsparcie gminnych klubów sportowych zgłoszonych do jesiennych rozgrywek seniorów organizowanych przez Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej

Data ogłoszenia 26 listopad 2018 roku


2018 rok

Ogłoszenie o II naborze wniosków na wsparcie gminnych klubów sportowych zgłoszonych do jesiennych rozgrywek seniorów organizowanych przez Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej

Zarządzenie nr 1308/18 Burmistrza Świecia w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2018. - pobierz

Data ogłoszenia 10 sierpnia 2018 roku

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2018 roku

Ogłoszenie - pobierz

Druk wniosku - pobierz

Korekta rzeczowo - finansowa wniosku - pobierz

Sprawozdanie - pobierz

Skrócone sprawozdanie - pobierz

Budżet - do pobrania - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2018 r.

Zarządzenie 1098/18 - do pobrania - z 10.01.2018r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2018.

Zarządzenie nr 1089/17 - do pobrania - Burmistrza Świecia z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2018 roku. 

Data ogłoszenia 07 grudnia 2017 roku


 

 

Ogłoszenie o III naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2017 roku

 

Ogłoszenie >> pobierz

Druk wniosku >> pobierz

 

Ogłoszenie o II naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na  terenie gminy Świecie w 2017 roku

 

Ogłoszenie >> pobierz

Druk wniosku >> pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie na 2017 rok.

Ogłoszenie

Druk wniosku >> pobierz

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku >> pobierz

Druk sprawozdania do wniosku >> pobierz

Druk skróconego sprawozdania z działalności klubu >> pobierz

 

 

 

Ogłoszenie o II naborze wniosków na sfinansowanie rozwoju sportu na terenie   

gminy Świecie w 2016 roku    

Ogłoszenie

Druk wniosku >> pobierz

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku >> pobierz

Druk sprawozdania do wniosku >> pobierz

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2016 roku

 

Ogłoszenie

Druk wniosku >> pobierz

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku >>  pobierz

Druk sprawozdania do wniosku >> pobierz

Druk skróconego sprawozdania z działalności klubu >> pobierz

 

Ogłoszenie o II naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2015 roku

Ogłoszenie

Druk wniosku >> pobierz

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku >> pobierz

Druk sprawozdania do wniosku >> pobierz

 


 

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2015 roku.

 

Ogłoszenie

 

Druk wniosku >> POBIERZ

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku >> POBIERZ

Druk sprawozdania do wniosku >> POBIERZ

Druk skróconego sprawozdania z działalności klubu >> POBIERZ

  


 
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2014 roku.
Ogłoszenie

Druk wniosku Pobietrz

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku Pobierz

Druk sprawozdania do wniosku Pobierz

Druk skróconego sprawozdania z działalności klubu Pobierz

Zarządzenie nr 936/13 w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Pobierz

Zarządzenie nr 959/14 - Rozstrzygnięcie zadania Pobierz

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2013 roku.

Ogłoszenie

Druk wniosku Pobierz

Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego wniosku Pobierz

Druk sprawozdania do wniosku Pobierz

Druk skróconego sprawozdania z działalności klubu Pobierz

 

Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu do udziału 
we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu (IV kwartał 2012) .
 Nazwa zadania: Rozwój priorytetowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Świecie

 Ogłoszenie

 

 Druk wniosku Pobierz

 Druk sprawozdania Pobierz

 Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania Pobierz

 

 Zarządzenie nr 596/12 powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski. Przejdź

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA - Zarządzenie nr 608/12 Pobierz

Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu do udziału
we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie  sportu.
 

 Ogłoszenie

 

 Druk wniosku Pobierz  

 Druk sprawozdania Pobierz

 Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego Pobierz

 

Zarządzenie nr 528/12 powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Pobierz  

ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA - Zarządzenie nr 552/12 Pobierz   

  Dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2012

 

 Ogłoszenie

 

 Druk wniosku Pobierz

 Druk sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Pobierz

 Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania Pobierz

 

Zarządzenie nr 365/12 powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA - Zarządzenie nr 371/12 Pobierz

ZMIANY W ROZSTRZYGNIĘCIU ZADANIA - Zarządzenie nr 393/12 Pobier